Kemohjerne og Kærlighed

Med dette foredrag vil jeg komme omkring mit kræftforløb og hvordan jeg har valgt at tackle dét. Jeg vil komme omkring fysisk ensomhed, desperation, angst. Mit fokus har været sindsro, kærlighed, accept og tillid.